گلدوزی نیمه پیشرفته (مجازی)

(0 نقد و بررسی)
98,000 تومان
View cart
گلدوزی نیمه پیشرفته (مجازی)

این دوره به زودی برگزار می گردد.

ویژگی های دوره

 • سخنرانی 22
 • آزمون ها 0
 • مدت زمان 3
 • تمام سطوح نیمه پیشرفته
 • زبان فارسی
 • دانش آموزان 2
 • ارزیابی Self
 • درس اول

  • سخنرانی 1.1 درس اول دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس دوم

  • سخنرانی 2.1 درس دوم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس سوم

  • سخنرانی 3.1 درس سوم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس چهارم

  • سخنرانی 4.1 درس چهارم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس پنجم

  • سخنرانی 5.1 درس پنجم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس ششم

  • سخنرانی 6.1 درس ششم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس هفتم

  • سخنرانی 7.1 درس هفتم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس هشتم

  • سخنرانی 8.1 درس هشتم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس نهم

  • سخنرانی 9.1 درس نهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس دهم

  • سخنرانی 10.1 درس دهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس یازدهم

  • سخنرانی 11.1 درس یازدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس دوازدهم

  • سخنرانی 12.1 درس دوازدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس سیزدهم

  • سخنرانی 13.1 درس سیزدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس چهاردهم

  • سخنرانی 14.1 درس چهاردهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس پانزدهم

  • سخنرانی 15.1 درس پانزدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس شانزدهم

  • سخنرانی 16.1 درس شانزدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس هفدهم

  • سخنرانی 17.1 درس هفدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس هجدهم

  • سخنرانی 18.1 درس هجدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس نوزدهم

  • سخنرانی 19.1 درس نوزدهم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس بیستم

  • سخنرانی 20.1 درس بیستم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس بیست و یکم

  • سخنرانی 21.1 درس بیست و یکم دوره دوم گلدوزی Locked 0m
 • درس بیست و دوم

  • سخنرانی 22.1 درس بیست و دوم دوره دوم گلدوزی Locked 0m

امتیاز

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

رتبه مفصل

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0