ماجرای کسب و کار یک مادر و دختر

خانه آرامش دوزی اسم كارگاه‌شان را گذاشته‌اند: «ریمان». مخفف دو كلمه‌ ریحانه و مامان است. زهرا زجاجی به همراه دخترش، ریحانه فرشچی، حدود یك سالی است كه مشغول دوخت و دوز شده‌اند و حالا توانسته‌اند از یك كسب و كار كوچك خانگی، كارگاهی برای خودشان دست و پا كنند و افراد زیادی را آموزش دهند […]